“นิพนธ์”ผลักดันก.เกษตรฯ ลุยยุทธศาตร์ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชายแดนใต้

นิพนธ์ ผลักดันก.เกษตรฯ ลุยยุทธศาตร์ความมั่นคงทางอาหาร

“นิพนธ์” ผลักดัน กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์ “ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชายแดนใต้” ต่อเนื่อง หวังปูพรม ‘วัวพื้นเมืองเต็มพื้นที่ 10,000 ตัว’ ในสามเดือน
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

นิพนธ์ ผลักดันก.เกษตรฯ ลุยยุทธศาตร์ความมั่นคงทางอาหาร

อาหาร เปิดเผยภายหลังตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคและแพะจากจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีอยู่กว่า500 กลุ่มว่า ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มได้มาแสดงการสนับสนุนแนวคิด การสร้างเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะเป็นแนวทางสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี้ให้ดีขึ้น โดยทางกลุ่มให้ความมั่นใจว่าจะรวบรวมสมาชิกได้กว่า 10,000 ครอบครัว จากทุกชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ และสามารถเลี้ยงโคและแพะ ให้เต็มพื้นที่ได้กว่า 50,000 ตัวในระยะเวลา 4 ปี นายนิพนธ์ฯ เปิดเผยต่อว่า ได้ผลักดันโครงการนี้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านโครงสร้างการทำงานของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ศอ.บต. มาอย่างต่อเนื่อง และโครงการมีความคืบหน้าอย่างดี โดยถึงขณะนี้มีสมาชิกแจ้งความจำนงแล้วกว่า 200 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในทุกด้านกลุ่มละ 50 ตัว หรือ 10,000 ตัวใน 200 กลุ่ม และจากการที่ได้พูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายผู้เลี้ยงกว่า 500 กลุ่มจากทุกจังหวัดชายแดนใต้ในวันนี้ ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลผลิตด้านปศุสัตว์ได้กว่า 30,000 ตัวในระยะเวลา 1 ปีจากนี้ไป“ เราได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและแพะ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ประชาชนในพื้นที่นิยมบริโภคและใช้เพื่อทำบุญด้านต่างๆในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งหากพื้นที่สามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ตามเป้าหมาย ข่าวอาหาร จะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ฮาลาลในพื้นที่และยังส่งไปจำหน่ายต่อให้กับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งมูลค่าตลาดปีละกว่า 30,000 ล้านบาท และนี้คือแนวทางสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้”นายนิพนธ์ฯกล่าว โดยในวันนี้ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งอนุมัติไปแล้ว14กลุ่ม ยังคงค้างอีก3กลุ่ม ขอให้ประสานงานเร่งรัดการอนุมัติส่วนที่เหลือ

แนะนำข่าวอาหาร อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ปลากุเลาตากใบ ราชาแห่งปลาเค็ม ทำไมต้องร้านป้าอ้วน นราธิวาส