สธ.เผยติดโควิดอาการน้อยแนะกักตัว 5 วัน หากต้องไปทำงานให้ใส่แมสก์ 2 ชั้น

สุขภาพ6-10-65

สธ.เปิดเผยติดโควิดอาการเล็กน้อย แนะกักบริเวณเอง 5 วัน ถ้าหากต้องเดินทางหรือไปดำเนินงานให้ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น แล้วก็ใช้มาตรการ DMH 100%

นพ.ธงชัย กีความกำหนัดหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเรื่องวิธีการรักษาคนเจ็บโควิดทุกกลุ่มวัย ว่า ปัจจุบันนี้โรคโควิด-19 มีความร้ายแรงน้อยลง ปริมาณผู้เจ็บป่วยอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตต่ำลงโดยตลอด วันนี้คนเสียชีวิตน้อยกว่าหลักสิบราย ส่วนมากเป็นชรา มีโรคประจำตัว มิได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามที่ได้มีการกำหนด ก็เลยจำเป็นต้องขอย้ำว่าควรจะไปรับวัคซีนขั้นต่ำ 4 เข็ม จะช่วยลดความร้ายแรงจากการรับเชื้อได้ นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า ในการตรวจ ATK ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจวันแล้ววันเล่า ควรจะตรวจเมื่อมีลักษณะอยู่ในข่ายสงสัย อาทิเช่น ปวดเหมื่อยตามตัว ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ฯลฯ แม้ผลเป็นบวกแต่ว่าไม่มีอาการหรือมีลักษณะอาการบางส่วน อย่างเช่น เจ็บคอน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก หรือเป็นไข้ต่ำๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินยาต้านทานเชื้อไวรัส แล้วก็บางทีอาจกินยารักษาตามอาการ ได้แก่ ยาลดไข้ ลดน้ำมูก ยาแก้ไอ ลดเสลด กินน้ำอุ่น พักมากมายๆชี้แนะให้แยกตัวเอง 5 วัน แม้กระนั้นถ้าหากจำต้องออกมาจากบ้านหรือไปดำเนินการ ให้ประพฤติตามมาตรการ DMH 100%เป็นใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือเสมอๆเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น แต่ว่าถ้ามีลักษณะอาการไอมากมาย ไอบ่อยมาก ไอถี่ หรือมีน้ำมูกมากมาย ขอให้หยุดงานแล้วก็งดเว้นเดินทาง 5 วัน เพื่อลดช่องทางที่จะมีการแพร่ขยายเชื้อ

สุขภาพ6-10-65

ส่วนกรณีมีลักษณะร้ายแรงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 1.) วัดไข้ได้ 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป ขั้นต่ำ 2 ครั้ง ห่างกัน 4 ชั่วโมงใน 24 ชั่วโมง 2.) วัดความเข้มข้นของออกสิเจนในเลือดได้ต่ำลงยิ่งกว่า 94% 3.) มีภาวะแทรกซ้อนหรือการกำเริบของโรคประจำตัว 4.) มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการร้ายแรง 5.) มีสภาวะอื่นๆที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงหมอ และก็ 6.) คนไข้เด็กที่มีลักษณะซึม กินได้น้อย มีภาวการณ์ขาดน้ำจากอุจจาระหล่นหรือชักจากไข้สูง ฯลฯ ขอให้รีบไปพบหมอ นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า กระบวนการดูแลคนเจ็บโควิด-19 ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการ จะรักษาแบบผู้ป่วยนอก ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับยาต้านทานเชื้อไวรัส ให้ประพฤติตาม DMH อย่างเคร่งครัด 5 วัน, กรณีมีลักษณะอาการนิดหน่อย หรือเอกซเรย์ปอดธรรมดา ไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือโรคร่วมที่สำคัญ ให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก บางทีอาจพิเคราะห์ให้ยาฟ้าทะลายมิจฉาชีพหรือฟาวิพิราเวียร์ ตามดุลยพินิจของหมอ กระทำตาม DMH เคร่ง 5 วัน, แม้มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือโรคร่วมสำคัญ อาจมีอาการปอดอักเสบนิดหน่อย หรือเปล่ามีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแม้กระนั้นมีปอดอักเสบบางส่วนถึงปานกลาง หมอจะพิเคราะห์ให้ยาแพกซ์โลวิด หรือ เรมดิสิเวียร์ หรือ โมลนูพิราเวียร์ แล้วก็ถ้าเกิดมีปอดอักเสบจำต้องให้ออกสิเจน หรือความเข้มข้นของออกสิเจนในเลือดต่ำลงยิ่งกว่า 94% ให้รักษาแบบผู้ป่วยใน โดยหมอจะให้ยาเรมดิสิเวียร์ ส่วนเด็กอายุต่ำยิ่งกว่า 18 ปีและก็หญิงท้อง หากว่าไม่มีอาการหรืออาการน้อย ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ยาต้านทานเชื้อไวรัส แม้กระนั้นแม้มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หมอจะใคร่ครวญให้ยาฟาวิพิราเวียร์หรือเรมดิสิเวียร์ หรือถ้าหากมีปอดอักเสบจะให้ยาเรมดิสิเวียร์